მთავარი / მოსწავლეები / გიგანტური და ცეროდენა რიცხვები

გიგანტური და ცეროდენა რიცხვები

ქალაქ ქუთაისის N14 საჯარო სკოლის 8 ა კლასში განხორციელდა პროექტი მათემატიკაში სახელწოდებით „ გიგანტური და ცეროდენა რიცხვები“

მოსწავლეებმა მოიძიეს ასეთი რიცხვების წარმოშობის ისტორიები, გაარკვიეს მათი გამოყენების მაგალითები მეცნიერებასა და პრაქტიკაში, საკითხი დაუკავშირეს ნასწავლ თემებს „ მთელმაჩვენებლიანი ხარისხი“, „ რიცხვის სტანდარტული ფორმით ჩაწერა“,წარმოადგინეს ამოცანები „გიგანტური“ და „ცეროდენა“  რიცხვების გამოყენებაზე, თავადაც შეადგინეს ამოცანები, გააფორმეს პლაკატები და გააკეთეს პრეზენტაციები.

 

გიგანტური და ცეროდენა რიცხვები

7
4
2
6
3
1
5
7 4 2 6 3 1 5