მთავარი / ბელა ბოხუა

ბელა ბოხუა

განათლება: 1990-1995 დაამთავრა ქ.თბილისის ს.ს ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება: 1996-დღემდე-ქ.ქუთაისის N14 საჯარო სკოლა -მასწავლებელი. 2011-დღემდე ქ.ქუთაისის N2 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დახურული ტიპის დაწესებულებაში არასრულწლოვან ბრალდებულთან და მსჯავრდებულთან საბუნებისმეტყველო მიმართულებით- მასწავლებელი. 1995-1996-ქ.ქუთაისის N15 საშუალო სკოლის -მასწავლებელი 

განსაკუთრებული მიღწევები: 2019- მინიჭებული აქვს წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი

პროექტები: 1.გამოჩენილი ქიმიკოსები . 2.ქიმია ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 3.გაზიანი სასმელები – ,, ზიანი თუ სარგებელი”. 4.ქიმია და საკვები. 

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: – 

კვლევები: როგორ გავაუმჯობესოთ მოსწავლეთა ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში.

კონფერენციებში მონაწილეობა: – 

საერთაშორისო გამოცდილება: –