მთავარი / მოსწავლეები / “ბავშვთა უფლებები და მოვალეობები”

“ბავშვთა უფლებები და მოვალეობები”

ქ.ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის 4ბ კლასის მოსწავლეებმა (დამრიგებელი დ.მაღლაკელიძე) მე და საზოგადოების გაკვეთილზე (მასწავლებელი – ი.ღვიტიძე) შექმნეს პოსტერები “ბავშვთა უფლებები და მოვალეობები” და მოაწყვეს პრეზენტაცია.