მთავარი / ანჟელა ქაჯაია

ანჟელა ქაჯაია

განათლება: ქ.ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი 1994-1998 წწ.

სამუშაო გამოცდილება: 1997 წლიდან დღემდე მე-14 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი;
2014 წლიდან დღემდე მე-14 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი;
1993-97 წწ. მე-15 საშუალო სკოლის კულტმასობრივი მუშაობის ორგანიზატორი;
1992-93 წწ. მე-15 საშუალო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი;
1991-92 წწ. მე-15 საშუალო სკოლის ლაბორანტი.

განსაკუთრებული მიღწევები: –

პროექტები: 1. ,,პირველადი დახმარება სისხლდენის დროს”;
2. ,,ტანადობის დარღვევები”;
3. ,,დაბალანსებული კვება”.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: 

კვლევები: 

კონფერენციებში მონაწილეობა: 

საერთაშორისო გამოცდილება: