მთავარი / აზა მარუაშვილი

აზა მარუაშვილი

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი ( 1988-1993)

სამუშაო გამოცდილება: მათემატიკის მასწავლებელი ქ.ქუთაისის N14 საჯარო სკოლაში 1993 წლიდან

განსაკუთრებული მიღწევები: მენტორი

პროექტები: საკლასო პროექტები

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები: – 

კვლევები: 1.მათემატიკის გაკვეთილებზე შემაჯამებელი დავალებების მრავალფეროვანი სტრატეგიის გამოყენება მოსწავლეთა შედეგების გასაუმჯობესებლად.
2.განმავითარებელი შეფასების როლი მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლებისა და სწავლის შედეგების გაუმჯობესებაში.

კონფერენციებში მონაწილეობა:ქი ქონსალთინგი,
ინტერაქტიური სწავლის მეთოდები, ბულინგი და მასთან ბრძოლის მეთოდები, მოზარდის ფსიქოლოგია, მშობლების ჩართულობა სწავლების პროცესში .

საერთაშორისო გამოცდილება: –